strategie

Organisatieontwikkeling

Onze organisatie is in ontwikkeling en vraagt om een ander type medewerker.
Welke waarden of competenties passen bij onze organisatie en hoe dragen wij die uit?
Mensen zitten al jaren op een vaste plek en moeten in beweging komen.

VDV Consulting helpt met:
– Concretiseren van organisatieontwikkeling- en verandervraagstukken
– Creëren van een doorbraak in hardnekkige cultuuraspecten
– Opzetten en uitvoeren van leer-en ontwikkelprogramma’s in co-creatie
– (Begeleiden van programmateams die) wezenlijke organisatieveranderingen implementeren (‘zaken voor elkaar krijgen’)
– Mobiliseren van energie om mensen in beweging te krijgen en concepten om ‘het’ in de hoofden en harten van mensen te krijgen
– Dagvoorzitterschap bij events en procesbegeleiding bij heisessies en werkoverleggen

Cases organisatieontwikkeling

Een gemeente wil graag dat medewerkers en leidinggevenden meer investeren in ontwikkeling en mobiliteit om beter te kunnen inspelen op de gestelde ambities. De opgezette academie heeft niet het gewenste effect. Het persoonlijk opleidingsbudget wordt bijna niet gebruikt. VDV Consulting werkt een concept uit om medewerkers voortaan in beweging te krijgen (en hun budget te laten besteden). Het wordt een fantastische ontwikkelmarkt waarbij medewerkers worden geraakt om in hun eigen kracht te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes in hun ontwikkeling. Het thema is ‘durf te dromen’. Meer dan 90 % van het opleidingsbudget wordt gebruikt. Medewerkers komen met elkaar in gesprek over hun toekomst en er ontstaat een sfeer waarin leren en ontwikkelen leuk is. Talentontwikkeling staat op de kaart. In het vervolgtraject pakken mensen kansen en nemen zij meer eigen regie in hun loopbaan.

bolletjes

Een gemeente heeft een zware reorganisatie achter de rug, zit in de fase van fusie en ontvlechting en heeft een complexe opgave vanuit het rijk te vervullen (sociaal domein). Medewerkers raken de koers kwijt, weten niet wat er van hen gevraagd wordt en ook niet wat zij nodig hebben om met de veranderingen mee te komen. VDV Consulting wordt gevraagd om als duaal programmamanager een cultuurtraject te starten, de ontwikkelthema’s van de organisatie scherp te maken en een concept te ontwikkelen waarbij medewerkers gaan ontdekken wat de gevraagde cultuuromslag voor hen betekent. Het wordt een fantastische week georganiseerd! Medewerkers besteden hun opleidingsbudget aan training, opleiding of coaching gericht op de vraag wat zij nodig hebben om te groeien. VDV Consulting heeft daarna voor deze opdrachtgever de kaders voor mobiliteit geschetst, het strategisch opleidingsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd en alle voorbereidingen voor het starten van een academie getroffen.

bolletjes

Twee grote zorginstellingen gaan fuseren. VDV Consulting wordt gevraagd om als interim manager leiding te geven aan de veranderopdracht van een stafdienst. Naast het harmoniseren van beleid en het behalen van de gestelde kwaliteitsdoelen, is er een traject uitgestippeld gericht op medewerkers in beweging krijgen en zichtbaar worden voor de klant. Daarna heeft VDV Consulting een opdracht voor het facilitair bedrijf vervuld, gericht op kwaliteitsverbetering.

Copyright VDV Consulting / Realisatie website: Muzo Media