Wie ben ik?

martin_van_der_veen

Martin van der Veen, arbeids- en organisatiesocioloog en eigenaar van VDV Consulting. Gestart als groepsleider in de jeugdzorg en tijdens mijn studie organisatiesociologie gewerkt als consultant en manager voor een groot internationaal organisatieadviesbureau. Daarna heb ik een jaar over de wereld gereisd. Reizen is voor mij een belangrijke metafoor in het werk.

In 2006 is VDV Consulting opgericht. Sindsdien werk ik als interim manager/adviseur/coach aan complexe projecten, veranderopgaven en adviesopdrachten op het terrein van cultuurverandering, leren en ontwikkelen, organisatieontwikkeling en –inrichting, kwaliteitsverbetering en duurzame inzetbaarheid. Ik zit in een netwerk van grote en kleine netwerkpartners.

Woorden die mij passen zijn creatief, strategisch, analytisch, enthousiasmerend en verbinding maken. Ik help met vertalen van strategie naar praktijk, concretiseren wat er nodig is, draagvlak creëren, mensen verzamelen en in hun kracht zetten, sfeer creëren en resultaten boeken.

Waar sta ik voor?

Ik sta voor de harde kant en zachte kant van organiseren, mensen naar de juiste richting bewegen, verbinding maken op alle niveaus en processen optimaliseren. Ik ben het klankboard voor de klant, kan vanuit eigen ervaring en betrokkenheid ideeën aandragen bij het doordenken van visie en het implementeren van beleid. Op het terrein van HR en kwaliteitsmanagement ben ik specialist. Mijn coach rol richt zich op mensen in hun kracht zetten en focussen op wat er wel is, binnen de context van werk en resultaten.

Mijn aanpak

In elke organisatie zit een dynamiek van reizen. In mijn trajectaanpak zitten alle elementen van een reis (organisatieverandering) verweven. Ik help met het bepalen en scherp krijgen van uw richting en koers. Samen stellen wij vast wat er voor de reis nodig is. Ik zorg voor een concreet programma, weet hoe de reisgenoten ertegen aankijken en kan terugvallen op specialisten. Tijdens het traject ben ik de gids of reisleider.

Mijn aanpak kenmerkt zich door duurzame resultaten en praktisch toepasbare adviezen, vanuit een gevoel van medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dus niet zomaar adviseren, maar na intensieve gesprekken besluiten of ik kan helpen om resultaten te boeken in verander- en ontwikkeltrajecten. Als dat zo is, nemen wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het traject, de reis.

Waar geloof ik in?

Ik geloof dat leren (van elkaar) en ontwikkelen leidt tot betere prestaties en meer werkplezier. En ja… elke verandering of ontwikkeling komt van binnenuit. Ik geloof in positieve beleving, vertrouwen geven en successen vieren. Dit geeft energie om mensen in beweging te krijgen, om een leeromgeving te creëren en zeker ook om de vereiste prestaties leveren.

Ik geloof ook in het uitdragen van duidelijke en aansprekende organisatiedoelen. Het gaat om verwachtingen managen en duidelijk zijn over het gewenste gedrag van de verandering. Maar dan: Hoe krijg je dit voor het voetlicht? Hoe krijg je dit bij mensen in de hoofden en harten? Alleen sturen op processen en procedures werkt niet. Het is belangrijk om aan te haken bij wat mensen doen en het gedrag dat ze laten zien. Positief gedrag belonen werkt!