organisatieontwikkeling

Interim Management

Op papier klopt het, de praktijk geeft echter een heel ander beeld.
Heldere kaders en doelen afgesproken; waarom gaan de mensen niet mee?
Hoe bereiken wij meer efficiëntie en effectiviteit in de processen?

VDV Consulting helpt met:
– Interim management om een boost te geven aan teams (accent op HR of verandermanagement)
– Concretiseren van een organisatievisie, stroomlijnen van processen en beleid echt werkend krijgen
– Draagvlak creëren en veel aandacht voor vertaling, beleving en doorleving van beleid
– Ontwikkelen van strategisch HR en opleidingsbeleid en opzetten van een academie
– Verwerven van accreditaties (kwaliteitsverbetering) in de zorg (NIAZ en HKZ )
– Organisatie-inrichting, functiehuizen en procesoptimalisatie
– Opzetten en leiden van grootschalige projecten duurzame inzetbaarheid en mobiliteit

Cases Strategie en processen

Twee zorginstellingen willen hun P&O afdelingen samenvoegen. VDV Consulting was als interim manager verantwoordelijk voor het samenvoegen van de teams en het harmoniseren van het beleid.

bolletjes

Een zelfstandig bestuursorgaan wil, aan de hand van een nog te ontwikkelen communicatiestrategie, de taken op het terrein van communicatie uitbreiden, bundelen en onderbrengen in een afdeling Communicatie. De vraag aan VDV Consulting is hoe een afdeling Communicatie eruit zou moeten zien en wat het vraagt van medewerkers. VDV Consulting heeft stakeholdergesprekken gevoerd, sessies voor medewerkers, kansen en risico’s in beeld gebracht en het plan voor de nieuwe afdeling opgesteld. Er is een Hoofd Communicatie aangesteld om het plan uit voeren.

bolletjes

Twee grote GGZ instellingen gaan fuseren om vervolgens te fuseren met een groot ziekenhuis. Er liggen complexe organisatievraagstukken op het terrein van beleidsharmonisatie, samenvoegingen van afdelingen, ontwikkeling medewerkers en kwaliteit van de zorg. VDV Consulting heeft succesvol een aantal organisatieontwikkelings- en kwaliteitstrajecten (NIAZ, HKZ) uitgevoerd.

bolletjes

Een ziekenhuis wil hogere efficiëntie en effectiviteit in de dienstverlening van het Shared Service Center. VDV Consulting is gevraagd om de HR werkprocessen en de kwaliteit van HR dienstverlening te onderzoeken en aanbevelingen te doen in termen van structuur, processen en cultuur. Het plan is onder verantwoordelijkheid van het hoofd P&O uitgevoerd.

bolletjes

Een stichting heeft VDV Consulting gevraagd om samen met netwerkpartners een grootschalig onderzoek naar duurzame inzetbaarheid binnen het midden en kleinbedrijf uit te voeren. Rapportage en aanbevelingen zijn gepresenteerd aan het Ministerie van Economische Zaken. Daarna heeft VDV Consulting een rapport opgesteld waarin enkele strategische vraagstukken zijn uitgediept ter voorbereiding op de fusie met een landelijke belangenvereniging voor ondernemers.

Copyright VDV Consulting / Realisatie website: Muzo Media