ontwikkeling-management

Teamontwikkeling

Mensen kunnen meer eigen verantwoordelijkheid nemen.
We willen een omslag in denken en doen.
Wat vragen wij nu precies van onze leidinggevende?
Waar gaan we voor als team?

VDV Consulting helpt met:
– Vergroten van persoonlijke effectiviteit d.m.v. coaching
– Vormgeven van (management)teams m.b.v. Insights Discoveryprofielen
– Voeren van de dialoog en het maken van aansluiting en verbinding binnen teams
– Creëren van commitment en betekenis geven aan de gestelde organisatiedoelen
– Organiseren en begeleiden van teamdagen, brainstorm- en inspiratiesessies
– Opzetten en begeleiden van management development programma’s

Cases teamontwikkeling

Een grote afdeling Sociaal Domein binnen een gemeente wil graag een Teamdag als aftrap van een verandertraject. VDV Consulting begeleidt de Teamdag en is de coach in het verandertraject. Resultaten: De afdeling committeert zich aan gezamenlijke doelen. Medewerkers zien in dat ze elkaar nodig hebben en weten elkaar beter te vinden. Er wordt afgerekend met het verleden. Insights Discovery biedt handvatten voor de gezamenlijke spreektaal in de samenwerking. Medewerkers krijgen extra zelfinzichten in 1 op 1 gesprekken met de coach. Deze gesprekken staan in het teken van sturing geven aan  of het omgaan met de veranderingen.

bolletjes

Binnen een team van beleidsmedewerkers in een gemeente spelen ingewikkelde conflicten. VDV Consulting wordt gevraagd om in een vertrouwde setting het gesprek aan te gaan met het gehele team en ieder apart. Hiermee wordt de basis gelegd voor een geslaagde Teamdag. De Teamdag staat in het teken van de dialoog. Verfrissend, spannend, onwennig, duidelijk, verrassend, respectvol en vertrouwd zijn woorden die de deelnemers hebben gebruikt om de dag samen te vatten. Er zijn concrete afspraken gemaakt over hoe je wel en niet met een ieder kan communiceren en welke bijdrage een ieder levert. In het vervolgtraject zijn we de afspraken gaan volgen. Er is een concrete slag naar de praktijk gemaakt. VDV Consulting heeft het gehele proces begeleid.

bolletjes

Een overheidsinstelling wil graag in co-creatie met VDV Consulting een leiderschapstraject opzetten. Het is de bedoeling dat leidinggevenden een belangrijke rol hebben bij de totstandkoming van het traject. VDV Consulting werkt met het management toe naar een kick off van het traject. Het daaruit volgende traject is een programma met draagvlak maar zonder vrijblijvendheid geworden. Het MD traject wordt onder begeleiding van VDV Consulting een groot succes. Om het zelfinzicht te vergroten en effectief met elkaar te communiceren is tijdens het traject gebruikt gemaakt van de unieke kleurentaal Insights Discovery.

bolletjes

Een groot instituut is ontevreden met het ingevoerde opleidingsbeleid en de instrumenten, de gehouden vlootschouw heeft veel onrust veroorzaakt. VDV Consulting is gevraagd om een analyse te geven van hoe het management erin staat. Na enkele inspirerende sessies heeft het management een andere weg van professionele verantwoordelijkheid ingeslagen. VDV Consulting heeft ook in co-creatie het strategisch opleidingsplan opgesteld en het management is gecoacht in de uitvoering hiervan.

Copyright VDV Consulting / Realisatie website: Muzo Media